Vse teče, teče in se stiša v tišino. Samo hiša, v kateri duh biva, je neminljiva.

(Tone Pavček)

IN MEMORIAM

Od nas se je poslovila nekdanja članica Izvršnega odbora prof. Andrea Seljan Drofenik. S svojim predanim in strokovnim delom je vzgojila in kazala pot mnogim mladim pianistom. Na vsakoletnih Klavirskih dnevih in pri njihovi pripravi je bila nepogrešljiva vez med pedagogi, predavatelji in nas vseh, ki smo sodelovali z njo. V razgovorih o glasbi, klavirju in pedagoškem delu se je vedno čutila njena iskrivost in želja po kvalitetnem pedagoškem vzgajanju mladih glasbenikov ter hkrati ljubezen in neumorna predanost do poslanstva, ki ga je opravljala. S svojo Poletno klavirsko šolo in klavirskim festivalom Pegasus je utrdila in obogatila glasbeno in kulturno življenje v Rogaški Slatini. S spoštovanjem se bomo spomnili njene tople besede in bogatega pedagoškega znanja.

Možu, otrokom in vsem svojcem izrekamo iskreno sožalje.

Slovo od Andreje bo v soboto, 20. 12.2014 ob 14. uri, v Rogaški Slatini.

Izvršni odbor DKPS

In memoriam