“PIANISTIČNI SEJEM BIL JE KVALITETNO ŽIV…
11. slovenski klavirski dnevi EPTA, Murska Sobota

Madžarska glasba od Liszta do danes je bil naslov letošnjih 11. klavirskih dni. In novi prostori glasbene šole v Murski Soboti so od 18. do 20. novembra (zaradi bližine sosednje države) že sami po sebi »dihali« s predpisano temo. Srečanje je vestno in strokovno skrbno organiziralo Društvo klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA /…/ in tako več kot stopetdesetim udeležencem ponudilo pisano paleto predavanj v okviru foruma EPTA, okroglo mizo s temo klavirskih začetnic, večerne koncerte, predavanja in delo z učenci, mojstrski razred Zlate Maleš in prisrčne projekte /…/.
(Tatjana Gregorič, iz revije Glasna: december- januar 2011/12)

 

Po lanskoletni 32. Mednarodni konferenci EPTA 2010, ki jo je Društvo klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA organiziralo v Ljubljani in katere odmevi še vedno odzvanjajo v superlativih, je društvo letos nadaljevalo s svojimi tradicionalnimi Klavirskimi dnevi – tokrat v prestolnici vzhodne Slovenije.

Konferenčno dogajanje je od 18. do 20. novembra 2011 potekalo na Glasbeni šoli Murska Sobota in je slovenskim klavirskim pedagogom, kot tudi drugim obiskovalcem, predstavilo pester in kvaliteten program z osrednjo tematiko – Madžarska glasba od Liszta do danes – in s tem obeležilo obletnici rojstev velikanov madžarske glasbe, Franza Liszta in Bele Bartóka.

Poleg tujih predavateljev, muzikologa, pianista in glasbenega zgodovinarja, dr. Dragoljuba Katunca (Srbija) in ene najbolj cenjenih srbskih klavirskih pedagoginj, Zlate Maleš, ki je tretji konferenčni dan vodila tudi masterclass, so se v okviru različnih programskih sklopov predstavili številni slovenski klavirski pedagogi, pianisti in drugi strokovnjaki. Priznani slovenski pianist in klavirski pedagog madžarskega porekla, Zoltan Peter je poudaril rdečo nit konference s predavanjem Bartok in Liszt – »botra« madžarske glasbe. Posebno predavanje s pomenljivim naslovom Kdo ve, kam naj učenec gre, je za klavirske pedagoge pripravila psihologinja in specializantka psihodrame, Jasna Solarovič. V okviru EPTA Foruma, s katerim želi Društvo EPTA k predavanjem in izmenjavi dobrih praks preko prehodnega razpisa pritegniti slovenske klavirske pedagoge, ki so člani društva, sta predavali Irena Koblar, ki je govorila o aktualni temi in naslovila svoje predavanje Imperfektna perfekcija in Aleksandra Pavlovič s svojim prevodom pravkar izdane knjižice o Lisztovih lekcijah klavirja. Okrogla miza Klavirske začetnice, ki sta jo vodila Dejan Jakšič in Andrea Seljan Drofenik, je predstavila avtorje dveh novih slovenskih klavirskih začetnic, izdanih v letu 2010 – Jan igra (avtorica: Andreja Počivavšek) in Moj prijatelj klavir (avtorja: Ilonka in Jaka Pucihar). Avtorji so z občinstvom delili svoje poglede na začetni pouk klavirja in izkušnje ob pisanju svojih začetnic. S svojimi mnenji in spomini iz dolgoletne pedagoške prakse je živahno debato zanimivo dopolnila priznana hrvaška klavirska pedagoginja Jelica Kuzmin.

Tradicionalno se na konferenci predstavljajo klavirski oddelki slovenskih glasbenih šol. Letošnje leto so KGB Ljubljana, GŠ Ljubljana Moste-Polje, Konservatorij Maribor, GŠ Murska Sobota, ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj, GŠ Rogaška Slatina ter GŠ in Umetniška gimnazija Koper pripravile inovativne in zanimive projekte, ki so, z visokim nivojem nastopov svojih učencev in dijakov, bile klavirskim pedagogom gotovo v spodbudo in v vodilo pri njihovem nadaljnjem delu. Kot vrh izobraževalne vertikale poučevanja klavirja v Sloveniji pa so nastopili tudi študentje Akademije za glasbo Ljubljana: Nastja Verdinek, Špela Troha , Aleksander Živko in Jernej Kirbiš.

Obetavna slovenska pianistka mlajše generacije, Lovorka Nemeš Dular, je na prvem večernem koncertu konference prepričljivo izvedla dela ugrofinskih skladateljev G. Kurtága, L. Sumere in E. Rutavaare, koncert pa so z mladostno svežino in Bartókovo Sonato za dva klavirja in tolkala zaključili študentje AG Ljubljana: Marjan Peternel in Gregor Dešman na klavirjih ter Petra Vidmar in Vid Ušeničnik na tolkalih.

Sklepni dogodek konference – nastop madžarskega pianista Adama Györgya, ki je, s pretežno Lisztovim repertoarjem, poskrbel za resnično vrhunski koncerni dogodek – je bil prava koncertna poslastica in je Klavirskim dnem dal še dodatni pečat kakovosti in prepoznavnosti.

Ana Avberšek,
predsednica Društva klavirskih pedagogov Slovenije EPTA

>> Brošura Klavirskih dni

>> Več o konferenci in ogled fotogalerije.

Klavirski dnevi 2011 – Murska Sobota