Epta Slovenija

Društvo klavirskih pedagogov Slovenije je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, v katerega se s pedagoškimi, izobraževalnimi, umetniškimi, znanstvenimi in kooperativnimi cilji združujejo učitelji klavirja, orgel in čembala na vseh stopnjah in smereh izobraževanja, kot tudi poustvarjalci na teh področjih ter študentje, ki te instrumente že poučujejo.

Osnovni cilji društva so spodbujanje razvoja slovenske klavirske pedagogike in poustvarjalnosti ter njuna uveljavitev v svetu, izboljšanje strokovnega izobraževanja učiteljev klavirja, orgel in čembala ter s tem kakovosti poučevanja, kritično seznanjanje javnosti s tem področjem umetniške ustvarjalnosti ter dvig glasbene osveščenosti občinstva.

 

 

ORGANI DRUŠTVA od 2020 do 2022

 • predsednik – zastopnik društva
  Suzana Zorko, zorko.suzana@gmail.com
 • podpredsednik – namestnik predsednice društva in vodja Klavirskih dni
  Miha Haas, miha.haas@gmail.com
 • tajnica
  Tamara Ražem Locatelli, tajnistvo@epta.si
 • Izvršni odbor
  Suzana Zorko (KGBL)
  Miha Haas (AG Ljubljana)
  Sanja Ibrakić (GŠ Franca Šturma)
  Božena Hrup (KGBL)
  Nuša Gregorič (GŠ Koper)
  Davorin Dolinšek (GŠ Celje)
  Dejan Jakšič (GŠ Laško-Radeče)
  Jana Stojnšek (GŠ Murska Sobota)
  Lana Stergulec Žuran (KGBM)
 • Nadzorni odbor
  Lovorka Nemeš Dular
  Meta Novak
  Irena Urbanc
 • Disciplinska komisija
  Damjana Cvetko
  Maja Kastratovik
  Leonida Lebar Russo

 

PRAVILA DRUŠTVA (s spremembami 2010).pdf (50 Kb)

Želim se včlaniti!