Epta Slovenija

Društvo klavirskih pedagogov Slovenije je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, v katerega se s pedagoškimi, izobraževalnimi, umetniškimi, znanstvenimi in kooperativnimi cilji združujejo učitelji klavirja, orgel in čembala na vseh stopnjah in smereh izobraževanja, kot tudi poustvarjalci na teh področjih ter študentje, ki te instrumente že poučujejo.

Osnovni cilji društva so spodbujanje razvoja slovenske klavirske pedagogike in poustvarjalnosti ter njuna uveljavitev v svetu, izboljšanje strokovnega izobraževanja učiteljev klavirja, orgel in čembala ter s tem kakovosti poučevanja, kritično seznanjanje javnosti s tem področjem umetniške ustvarjalnosti ter dvig glasbene osveščenosti občinstva.

 

 

ORGANI DRUŠTVA

 • predsednik – zastopnik društva
  Miha Haas
 • podpredsednik – namestnik predsednika društva
  Davorin Dolinšek
 • tajnica
  Tamara Ražem Locatelli
 • Izvršni odbor
  Miha Haas
  Davorin Dolinšek 
  Tamara Ražem Locatelli 
  Lana Stergulec Žuran
  Jana Stojnšek
  Jan Pušnik
  Ana Maria Beguš
  Jana Zupančič
  Špela Horvat Gönc
 • Nadzorni odbor
  Lovorka Nemeš Dular
  Tadej Horvat
  Irena Urbanc
 • Disciplinska komisija
  Damjana Cvetko
  Maja Kastratovik
  Leonida Lebar Russo

 

PRAVILA DRUŠTVA (s spremembami 2010).pdf (50 Kb)

Želim se včlaniti!