Potrdilo o dnevni ali celotni udeležbi na 32. Medarodni konferenci EPTA 2010 je mogoče uveljavljati za pridobivanje točk na Ministrstvu za šolstvo in šport pri napredovanju v nazive.

V primeru, da želite udeležbo na konferenci uveljavljati pri vlaganju predloga za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, je potrebno poleg zgornjih dokumentov, po navodilih Ministrstva za šolstvo in šport, priložiti tudi DOKAZILO O AKTIVNEM SODELOVANJU. To naj ima obliko POROČILA o vsebini programa, oblikah in metodah dela v programu.

Vse informacije lahko preberete na strani MSS:

Točke za napredovanje