VirKLA št. 12 – Vabilo k sodelovanju

Tema nove številke revije bo POETIČNOST IN LIRIČNOST V KLAVIRSKI GLASBI. Gre
za specifično in široko področje jezika ter njegovo preslikavo v glasbeni jezik. Želimo si
prebirati o tem, katere so skupne točke poezije, liričnosti, glasbe in kakšen je njihov medsebojni
vpliv, na kakšne načine se poezija in liričnost odražata v glasbi; kako lahko med branjem
notnega teksta prepoznamo in razumemo njima lastne elemente kot so čustva, razpoloženja,
misli, metafore, strukture, ritem, katere skladbe so najbolj poetične in zakaj, kdaj in na kakšne
načine pojem poetičnosti v glasbi vpeljati v pouk klavirja ipd. Seveda bomo veseli tudi drugih
prispevkov s področja klavirske umetnosti in pedagogije.

Prispevke pošljite na virkla.epta@gmail.com do 1. 9. 2024. Besedilo naj obsega med 1500 in
3000 besed. Prispevki, ki odražajo osebni pogled/mnenje avtorja na določeno temo, so lahko
tudi krajši. Slikovno in grafično gradivo priložite prispevku kot samostojne dokumente in v
glavnem dokumentu (članku) označite kam spadajo. Podnapisi k fotografijam, skicam ipd. naj
bodo vključeni v glavno besedilo. Fotografije naj bodo v visoki ločljivosti (minimalno HD)
primerni za tisk. S prispevkom pošljite tudi vašo digitalno portretno fotografijo. Za objavo vseh
fotografij morate posredovati uredništvu VirKLE ime avtorja fotografije in njegovo dovoljenje
za objavo. Za dodatna pojasnila vas vabimo, da si preberete rubriko Navodila avtorjem
prispevkom na predzadnji strani revije.

Veselimo se vašega odziva!

Uredniški odbor VirKLE, junij 2024

VirKLA št. 12 – Vabilo k sodelovanju