Epta Slovenija

Društvo klavirskih pedagogov Slovenije je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, v katerega se s pedagoškimi, izobraževalnimi, umetniškimi, znanstvenimi in kooperativnimi cilji združujejo učitelji klavirja, orgel in čembala na vseh stopnjah in smereh izobraževanja, kot tudi poustvarjalci na teh področjih ter študentje, ki te instrumente že poučujejo.

Osnovni cilji društva so spodbujanje razvoja slovenske klavirske pedagogike in poustvarjalnosti ter njuna uveljavitev v svetu, izboljšanje strokovnega izobraževanja učiteljev klavirja, orgel in čembala ter s tem kakovosti poučevanja, kritično seznanjanje javnosti s tem področjem umetniške ustvarjalnosti ter dvig glasbene osveščenosti občinstva.

ORGANI DRUŠTVA od 2016 do 2018

 • predsednik – zastopnik društva
  Primož Mavrič, primoz.mavric@epta.si
 • podpredsednik – namestnik predsednika
  Dejan Jakšič, pianist.dejan@gmail.com
 • tajnica
  Suzana Zorko, tajnistvo@epta.si
 • Izvršni odbor
  Primož Mavrič (GŠ Celje)
  Dejan Jakšič (GŠ Laško-Radeče)
  Suzana Zorko (KGBL)
  Nuša Gregorič (GŠ Koper)
  Miha Haas (AG Ljubljana)
  Božena Hrup (KGBL)
  Yuliya Kunova (GŠ Murska Sobota) 
 • Davorin Dolinšek (GŠ Celje)  
 • Sanja Šehić (GŠ Trbovlje)  
 • nadzorni odbor
  Lovorka Nemeš Dular
  Nevenka Leban
  Irena Urbanc
 • disciplinska komisija
  Sonja Bajc
  Kaja Lomovšek
  Lyudmyla Rublyova

PRAVILA DRUŠTVA (s spremembami 2010).pdf (50 Kb)

Želim se včlaniti!